Dashboard
Trí Việt Soạn Giảng
Phần mềm hỗ trợ soạn giảng Trí Việt hỗ trợ giáo viên trong công tác soạn giáo án để giảng dạy. Phần mềm hỗ trợ sẵn các thư viện hình ảnh, hình vẽ khó, câu hỏi tương tác, bản đồ tư duy..., giúp bài giảng trở nên sinh động, tăng sự chú ý cho học sinh.
Chi tiết