Tiếng Việt
Hệ thống đào tạo trực tuyến cho khối giáo dục phổ thông CLS K12
Hệ thống đào tạo trực tuyến cho khối giáo dục phổ thông CLS K12
Hỗ trợ quản lý các hoạt động đào tạo và học tập trực tuyến. Hỗ trợ xây dựng các lớp học ảo, các kỳ thi khảo sát, theo dõi tiến trình học tập.
Hệ thống đào tạo trực tuyến cho khối giáo dục phổ thông CLS K12

Một số tính năng của phần mềm

Quản lý đào tạo theo

Xây dựng kho bài giảng dùng chung cho nhà trường, cho toàn sở

Lớp học ảo

Báo cáo

 

 

 

 

Đối tượng sử dụng phần mềm

CLS K12 được xây dựng phù hợp với đặc thù hoạt động đào tạo cho các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Thường được dành cho các trường học cấp THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non / Phòng giáo dục/ Sở giáo dục.

Ưu điểm sản phẩm

  • Hỗ trợ Quản lý (Cấp Sở/Phòng/Trường)
  • Hỗ trợ giáo viên tạo kỳ thi, các hoạt động đào tạo
  • Hỗ trợ học sinh