Kết quả tìm kiếm: Thư

Thư viện điện tử Trí Việt Lib
Thư viện điện tử Trí Việt Lib

Thư viện điện tử Trí Việt là hệ thống quản lý thư viện bao gồm các tính năng tự động hóa tất cả các chu trình hoạt động của một thư viện hiện đại, cung cấp các tính năng cần thiết cho một thư viện.

Chi tiết →

Sản phẩm - Dịch vụ nổi bật

Sản xuất nội dung theo hình thức ghi hình tại Studio

Dùng thử Liên hệ Chi tiết →

Số hóa và quản lý dữ liệu điện tử EDM relics

Dùng thử Liên hệ Chi tiết →

Số hóa và quản lý dữ liệu điện tử EDM map

Dùng thử Liên hệ Chi tiết →

Sản xuất nội dung E.Learning

Dùng thử Liên hệ Chi tiết →

Phần mềm quản lý tuyển sinh

Dùng thử Liên hệ Chi tiết →

Phần mềm ngân hàng đề thi In.Test

Dùng thử Liên hệ Chi tiết →