Phần mềm kiểm định, đánh giá chất lượng các trường học, phòng giáo dục

Phần mềm kiểm định và đánh giá chất lượng các trường học, phòng giáo dục cung cấp công cụ đánh giá chất lượng các đơn vị giáo dục qua những tiêu chuẩn cụ thể, giúp các đơn vị quản lý dễ dàng tổng hợp kết quả tự đánh giá chất lượng đến từ các trường học, phòng giáo dục.

Tính năng sản phẩm:

  • Hệ thống tiêu chí đánh giá được xây dựng logic
  • Thống kê, báo cáo chính xác

Ưu điểm sản phẩm:

  • Tiết kiệm thời gian, đánh giá chính xác
  • Dễ dàng thống kê kết quả và tiến hành so sánh giữa các đơn vị đào tạo
  • Phần mềm đơn giản, dễ sử dụng

Chia sẻ

Bạn có thể quan tâm


Sản phẩm - Dịch vụ nổi bật

Sản xuất nội dung E.Learning

Dùng thử Liên hệ Chi tiết →

Phần mềm soạn giảng Trí Việt E.Learning

Dùng thử Liên hệ Chi tiết →

Số hóa và quản lý dữ liệu điện tử EDM map

Dùng thử Liên hệ Chi tiết →

Phần mềm quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ

Dùng thử Liên hệ Chi tiết →

Hệ thống quản lý đào tạo doanh nghiệp CLS.Enterprise

Dùng thử Liên hệ Chi tiết →

Phần mềm ngân hàng đề thi In.Test

Dùng thử Liên hệ Chi tiết →