Phần mềm soạn giảng Trí Việt E.Learning

PHẦN MỀM TRÍ VIỆT ELEARNING

A. GIÁ THÀNH

STT

Phân hệ phần mềm

Đvt

Đơn giá

1

Phần mềm soạn giảng Trí Việt Elearning

Trường

15.000.000

B. MÔ TẢ SẢN PHẨM

I. CÁC ĐỐI TƯỢNG HIỂN THỊ

1. Hình vẽ

a. Cung cấp các hình vẽ và định dạng:

 • Cung cấp các hình vẽ phổ biến hiện tại.
 • Người sử dụng tạo hình vẽ bằng thao tác lựa chọn → kéo thả.
 • Cung cấp các định dạng: tô màu nền; tùy chỉnh viền: tô màu, kích thước, kiểu nét đứt, kiểu nối.
 • Cung cấp các nhóm hiệu ứng: đổ bóng, phản chiếu, tỏa sáng, làm nhòe.

b. Hỗ trợ khác:

 • Cho phép chuyển đổi sang khung văn bản để nhập liệu với kiểu hình khép kín.
 • Cho phép thay đổi hình dạng dựa vào các điểm tùy chỉnh.
 • Áp dụng được các hiệu ứng đối tượng

2. Văn bản

a. Cách thức nhập và định dạng hỗ trợ:

 • Cho phép người dùng soạn thảo từ phím, dán từ bộ nhớ đệm.
 • Cung cấp các định dạng cho văn bản: in đậm, in nghiêng, gạch chân, gạch xuyên thân, màu chữ.
 • Cung cấp các tùy chỉnh cho đoạn văn: khoảng cách chữ, giãn dòng, căn lề, đánh danh sách có thứ tự và không thứ tự.
 • Cung cấp các chức năng: tìm kiếm, thay thế, thay đổi hoa thường.
 • Cung cấp chức năng chèn công thức toán học.

b. Các đối tượng văn bản và hỗ trợ khác:

 • Cung cấp các loại khung: tiêu đề, tiêu đề nhỏ, khung có kích thước tự giãn theo nội dung, khung có kích thước cố định.
 • Tự động in hoa chữ cái đầu câu.
 • Kế thừa các hỗ trợ định dạng từ Hình vẽ.
 • Cho phép chèn nội dung ký tự đặc biệt.
 • Cho phép chèn nội dung tham chiếu biến (phần Trigger).
 • Cho phép chèn nội dung siêu liên kết.

3. Hình ảnh

 a. Các nguồn nhập liệu và định dạng hỗ trợ:

 • Các nguồn nhập liệu: Hình ảnh từ tập tin của thiết bị, hình ảnh chụp nội dung trên màn hình thiết bị, dán từ bộ nhớ đệm.
 • Các định dạng tập tin cung cấp: .jpg, .png, .bmp, .gif.
 • Cung cấp các định dạng: cung cấp các bộ lọc màu, tinh chỉnh độ sáng – tương phản.

b. Các hỗ trợ khác:

 • Cung cấp tính năng crop ảnh.
 • Cung cấp các mẫu định dạng kết hợp mặc định.
 • Kế thừa các hỗ trợ định dạng từ Hình vẽ.

4. Âm thanh

a. Các nguồn nhập liệu và hỗ trợ định dạng:

 • Các nguồn nhập liệu: âm thanh từ thiết bị, ghi âm từ thiết bị ngoại vi (microphone, …).
 • Các định dạng tập tin cung cấp: .mp3, .wav, .m4a.
 • Không hỗ trợ định dạng.

b. Ghi âm:

 • Cung cấp công cụ để ghi âm từ thiết bị ngoại
 • Cung cấp lựa chọn được thiết bị ghi âm.
 • Tập tin ghi âm xuất ra dạng .mp3.

c. Chỉnh sửa âm thanh:

 • Cung cấp công cụ chỉnh sửa âm thanh mức đơn giản.
 • Cung cấp các tính năng chỉnh sửa: nối nhiều đoạn âm thanh, cắt đoạn âm thanh, tăng/giảm âm lượng, tắt âm.
 • Xuất bản ra tập tin âm thanh dạng .mp3.

d. Phụ đề:

 • Cung cấp công cụ nhập, chỉnh sửa phụ đề.
 • Cung cấp tính năng nhập phụ đề bằng tay, bằng tập tin .vtt
 • Xuất bản ra tập tin .vtt.

e. Tính năng khác:

 • Cho phép cấu hình tập tin phát cả bài học.

5. Video

a. Các nguồn nhập liệu và hỗ trợ định dạng:

 • Các nguồn nhập liệu: video từ thiết bị, quay phim từ webcam, ghi lại hoạt động màn hình.
 • Các định dạng tập tin cung cấp: .mp4, .flv, .mkv, .avi, .wmv.
 • Không hỗ trợ định dạng.

b. Quay phim từ Webcam:

 • Hỗ trợ công cụ quay phim từ
 • Cung cấp lựa chọn được thiết bị ghi âm, ghi hình.
 • Tập tin xuất ra ở dạng .mp4.

c. Ghi hoạt động màn hình:

 • Cung cấp công cụ ghi hoạt động màn hình.
 • Cung cấp lựa chọn ghi âm kết hợp thiết bị ngoại vi và âm thanh hệ thống.
 • Tập tin xuất ra ở dạng .mp4.

d. Chỉnh sửa video:

 • Cung cấp công cụ chỉnh sửa video mức đơn giản.
 • Cung cấp các tính năng chỉnh sửa: nối nhiều đoạn video, cắt đoạn video, tăng/giảm âm lượng, tắt hiển thị, chèn logo, tùy chỉnh độ trong suốt, tương phản.
 • Xuất bản ra tập tin .mp4.

e. Phụ đề:

 • Cung cấp công cụ nhập, chỉnh sửa phụ đề.
 • Cung cấp tính năng nhập phụ đề bằng tay, bằng tập tin .vtt
 • Xuất bản ra tập tin .vtt

6. Biểu đồ

a. Các loại biểu đồ hỗ trợ và định dạng:

 • Cung cấp các loại biểu đồ 2D: biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ tròn, biểu đồ miền, biểu đồ kết hợp.
 • Cung cấp công cụ thay đổi số liệu.
 • Cung cấp các định dạng biểu đồ, thành phần con giống như Hình vẽ.

b. Các hỗ trợ khác:

 • Cung cấp các kết hợp định dạng mặc định.

7. Đồ thị

a. Các loại đồ thị hỗ trợ và định dạng:

 • Cung cấp các loại đồ thị: Phương trình, Hàm lượng giác, Hàm mũ, Hàm logarit, Hàm trị tuyệt đối, Hàm elip/hypbol.
 • Cung cấp công cụ nhập liệu các hàm số, tọa các điểm đánh dấu.
 • Cung cấp các định dạng đồ thị gióng như Đường kẻ.

b. Các hỗ trợ khác:

 • Hỗ trợ nhập liệu căn bậc 2 và phân số

8. Flash

Các thức nhập liệu và hỗ trợ định dạng:

 • Nguồn nhập liệu từ tập tin của thiết bị.
 • Các định dạng tập tin cung cấp .swf.
 • Không hỗ trợ định dạng

9. Youtube

a. Các thức nhập liệu và hỗ trợ định dạng:

 • Nguồn nhập liệu từ đường dẫn video
 • Không hỗ trợ định dạng

10. Câu hỏi

a. Các dạng câu hỏi hỗ trợ:

 • Cung cấp các loại câu hỏi: đúng sai, nhiều lựa chọn, nhiều đáp án, văn bản, kéo thả đáp án, ghép đôi (kéo-thả), ghép đôi (danh sách), tuần tự (kéo-thả), tuần tự (danh sách), điền số.
 • Cung cấp các loại khảo sát: đánh giá, chọn 1 đáp án, chọn nhiều đáp án, kéo thả lựa chọn, câu trả lời ngắn, tiểu luận, cấp bậc (kéo-thả), cấp bậc (danh sách), bao nhiêu.
 • Cung cấp các trang xem thông báo: trang thông báo kết quả, trang thông tin khảo sát.

b. Các hỗ trợ khác:

 • Cung cấp 2 chế độ soạn thảo: FormView – Soạn thảo trên các khung cố định dạng cột và hàng, SlideView – Soạn thảo như các đối tượng thông thường khác thuộc tài liệu

11. Bản đồ tư duy

a. Các hỗ trợ và định dạng:

 • Cung cấp các loại nhánh có khung, không có khung, liên kết.
 • Cung cấp tính năng chèn ảnh, thay đổi nội dung nhánh.
 • Cung cấp các định dạng nhánh: độ dày, màu sắc.
 • Cung cấp các định dạng văn bản: căn lề, in đậm, in nghiêng, gạch chân, màu sắc.

b. Các hỗ trợ khác:

 • Cung cấp tính năng trình diễn theo 2 cách: rộng và sâu

12. Bảng biểu

 • Cung cấp chứ năng chèn bảng biểu và hỗ trợ các định dạng ô.

13. Các nút tương tác

 • Cung cấp chức năng chèn các nút có thể tương tác bằng cách nhấn, kéo, xoay, nhập liệu,… Thông qua các tương tác có thể thay đổi giá trị của các biến dạng số, văn bản, chân lý. Khi giá trị của biến số thay đổi có thể kích hoạt một số hành động bằng các bộ kích hoạt.
 • Các nút được hỗ trợ: hộp văn bản, hộp kiểm, nút kiểm, nút nhấn, thanh trượt, núm xoay

14. Trạng thái của các đối tượng

 • Cung cấp chức năng lựa chọn, thay đổi, áp dụng trạng thái cho các đối tượng.
 • Các trạng thái mặc định có sẵn:
 • Hover: Trạng thái khi rê chuột vào đối tượng.
 • Down: Trạn thái khi nhấn vào đối tượng.
 • Selected: Trạng thái khi lựa chọn đối tượng.
 • Visited: Trạng thái khi nhấn vào đối tượng.
 • Disabled: Trạng thái khi vô hiệu hóa đối tượng.
 • Hidden: Trạng thái ẩn đối tượng.

15. Đồng bộ thuyết minh

 • Cung cấp chức năng giúp người dùng dễ dàng đồng bộ âm thanh, video, hiệu ứng lúc trình chiếu bài giảng.

16. Hiệu ứng

 • Cung cấp chức năng cho phép người dùng áp dụng các hiệu ứng chuyển trang và các hiệu ứng chuyển động cho các đối tượng.

17. Tính năng khác

 • Chèn các biểu tượng.
 • Chèn đối tượng Web

II. XUẤT BẢN TÀI LIỆU

1. Cấu hình xuất bản

a. Các thuộc tính được phép cấu hình:

 • Người sử dụng được phép chỉnh sửa giao diện của chương trình phát bài học.
 • Các chức năng cung cấp: thay đổi thông tin bài học, người soạn, thêm các tài nguyên, chú thích, thay đổi phối màu.

b. Hỗ trợ khác:

 • Cung cấp tính năng xem trước bài học dạng HTML5 ngay trên phần mềm.

2. Xuất bản WEB

    Chương trình hỗ trợ xuất bản ra web ở dạng HTML5. Chất lượng và trình duyệt hỗ trợ:

 • Chất lượng đầu ra dạng xuất bản sẽ đáp ứng hơn 95% so với lúc soạn thảo trên
 • Các trình duyệt hỗ trợ: Chrome, Cốc cốc, FireFox, Opera, Safari (chạy trên Mac OS)

3. Xuất bản CD

   Chương trình xuất ra dùng công nghệ HTML5.

   Cấu hình xuất bản:

 • Cung cấp các cấu hình sẽ thay đổi chất lượng xuất bản.
 • Ghi đĩa chạy hoàn toàn tự động

4. Xuất bản cho các hệ thống LMS

Chương trình xuất ra dùng công nghệ HTML5

a. Các chuẩn hỗ trợ:

 • Chuẩn SCORM 1.2: cho phép cấu hình các thuộc tính liên quan đến chuẩn.
 • Chuẩn SCORM 2004: cho phép cấu hình các thuộc tính liên quan đến chuẩn.
 • Chuẩn Tin Can API: cho phép cấu hình các thuộc tính liên quan đến chuẩn.

III. HỖ TRỢ XUẤT/NHẬP LIỆU TỪ NGUỒN DỮ LIỆU KHÁC

1. Tài liệu PowerPoint

Chương trình hỗ trợ người dùng xuất/nhập dữ liệu từ một tập tin Microsoft PowerPoint sang dữ liệu của phần mềm.

a. Nhập dữ liệu:

 • Hỗ trợ định dạng tập tin: .pptx
 • Hỗ trợ chuyển đổi các đối tượng tương đồng giữa 2 phần mềm, các đối tượng chưa hỗ trợ xuất dạng ảnh.

b. Xuất dữ liệu:

 • Định dạng xuất bản: tập tin .pptx
 • Hỗ trợ chuyển đổi các đối tượng tương đồng giữa 2 phần mềm, các đối tượng chưa hỗ trợ xuất dạng ảnh.

Chia sẻ

Bạn có thể quan tâm


Sản phẩm - Dịch vụ nổi bật

Phần mềm quản lý văn bằng chứng chỉ

Dùng thử Liên hệ Chi tiết →

Sản xuất nội dung E.Learning

Dùng thử Liên hệ Chi tiết →

BÁO GIÁ HỆ THỐNG PHẦN MỀM SỐ HÓA VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU EDM

Dùng thử Liên hệ Chi tiết →

Hệ thống quản lý đào tạo doanh nghiệp CLS.Enterprise

Dùng thử Liên hệ Chi tiết →

Phần mềm soạn giảng Trí Việt E.Learning

Dùng thử Liên hệ Chi tiết →

Phần mềm kiểm định, đánh giá chất lượng các trường học, phòng giáo dục

Dùng thử Liên hệ Chi tiết →