Đến với Hương Việt

Rất nhiều vị trí hấp dẫn đang chờ bạn!

Vị trí tuyển dụng mới nhất
STT Tin tuyển dụng Số lượng Địa chỉ Hạn nộp hồ sơ Ứng tuyển
1 TRỢ LÝ KINH DOANH 1 Đà Nẵng 30/06/2018
2 TESTER 5 Đà Nẵng 30/06/2018
3 NHÂN VIÊN KINH DOANH PHẦN MỀM 1 Đà Nẵng 15/07/2018
4 THỰC TẬP SINH .NET 20 Đà Nẵng 31/10/2018
5 LẬP TRÌNH VIÊN .NET 5 Đà Nẵng 31/12/2018