Số hóa và quản lý dữ liệu điện tử EDM relics

EDM relics là phần mềm số hóa di tích lịch sử duy nhất tính đến thời điểm này đã đi vào sử dụng. Phần mềm được tích hợp các công cụ hỗ trợ quản lý các thông tin, hình ảnh về di tích lịch sử chính xác.

Tính năng sản phẩm:

  • Quản lý hình ảnh, thông tin các di tích lịch sử
  • Quản lý thông tin người dùng
  • Lưu trữ thông tin các di tích lịch sử dưới dạng văn bản, hình ảnh, video

Ưu điểm sản phẩm:

  • Lưu trữ và quản lý thông tin di tích lịch sử chính xác
  • Dễ dàng tìm kiếm, truy xuất và tăng cường tính bảo mật thông tin
  • Phần mềm tùy biến linh hoạt, thiết kế đơn giản, dễ sử dụng
  • Chi phí vận hành quản lý thấp và hiệu quả

Chia sẻ

Bạn có thể quan tâm


Sản phẩm - Dịch vụ nổi bật

Sản xuất nội dung theo hình thức ghi hình tại Studio

Dùng thử Liên hệ Chi tiết →

Phần mềm quản lý thu chi khối giáo dục

Dùng thử Liên hệ Chi tiết →

Số hóa và quản lý dữ liệu điện tử EDM map

Dùng thử Liên hệ Chi tiết →

Sàn giao dịch tri thức CLS.Share

Dùng thử Liên hệ Chi tiết →

BÁO GIÁ HỆ THỐNG PHẦN MỀM SỐ HÓA VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU EDM

Dùng thử Liên hệ Chi tiết →

Phần mềm ngân hàng đề thi In.Test

Dùng thử Liên hệ Chi tiết →