Tiếng Việt
Hệ thống học và thi trực tuyến K12LMS Ver 2023.03.01
HỆ THỐNG HỌC VÀ THI TRỰC TUYẾN K12LMS VER 2023.03.1
Giải pháp chuyển đổi số trong công tác Giảng dạy và học tập, Thi và kiểm tra, Giao bài tập về nhà dành cho khối phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên.
Hệ thống học và thi trực tuyến K12LMS Ver 2023.03.01

TỔNG QUAN HỆ THỐNG K12LMS

      1.1. Giới thiệu chung về hệ thống

“Hệ thống học và thi trực tuyến K12LMS ” là Giải pháp chuyển đổi số trong công tác Giảng dạy và học tập, Thi và kiểm tra, Giao bài tập về nhà dành cho

khối phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên. Từ đó hình thành kho học liệu số, học liệu mở chia sẻ dùng chung toàn ngành giáo dục.

1.2. Báo giá K12LMS

Hệ thống

Đơn giá

Đơn vị

Số lượng

Thành tiền

Hệ thống học và thi trực tuyến K12LMS Ver2023.03.1 12.000.000.000 VNĐ Bộ 1 12.000.000.000 VNĐ

Tổng cộng: 12,000,000,000 vnđ ( Bằng chữ: Mười hai tỷ đồng ./.)

  1.3. Tính năng hệ thống

STT

Chức năng

Mô tả

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

1

Phân quyền vai trò sử dụng hệ thống: Chức năng cho phép người Quản trị quản lý các vai trò đăng nhập của người sử dụng như thêm mới một vai trò, phân quyền cho một vai trò, chọn người dùng cho một vai trò. Hệ thống cho phép thành lập các nhóm vai trò, mỗi nhóm vai trò sẽ có các quyền cụ thể. Mỗi vị trí được phân công có nhiệm vụ và quyền hạn được phân định rõ ràng, đảm bảo người không có trách nhiệm không thể truy cập vào công việc của người khác trong Phần mềm.

Tài khoản người dùng: Chức năng được sử dụng để quản lý và khai báo thông tin người dùng trong hệ thống ( Học sinh, Giáo viên, cán bộ chuyên môn...). Tài khoản đã kích hoạt được phép đăng nhập vào phần mềm và sử dụng các chức năng được phân quyền tương. Thông tin tài khoản có thể cập nhật trực tiếp từ hệ thống hoặc đồng bộ dữ liệu từ các phần mềm quản lý mà đơn vị đang sử dụng.

Cơ cấu tổ chức: Chức năng xây dựng để quản lý thông tin cơ cấu tổ chức của đơn vị. Thiết lập đầy đủ thông tin về lớp học, môn học, khối lớp … Tùy thuộc vào đặc thù của đơn vị hệ thống linh hoạt trong công tác khởi tạo, chỉnh sửa thông tin cơ cấu tổ chức.

Phân nhóm Học sinh: Chức năng cho phép phân nhóm Học sinh theo đặc thù giúp Giáo viên có thể áp dụng bài giảng, bài tập, kỳ thi theo nhóm một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Môn học: Quản lý thông tin các môn học theo khối lớp tương đương. Mỗi đơn vị cơ sở sẽ quản lý các khối lớp và môn học khác nhau. Mỗi khối học sẽ tương ứng với các môn học theo quy định của Bộ Giáo Dục.

Khung chương trình học: Khởi tạo khung chương trình học theo từng môn học. Tùy thuộc vào đơn vị sẽ sử dụng các khung chương trình học khác nhau. Khung chương trình sẽ được xây dựng theo quy định mới nhất của Bộ Giáo dục: Cánh diều, Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo…

Cài đặt hệ thống: Sử dụng chức năng để thực hiện thiết lập các thông số cơ bản của hệ thống, các thông tin về đơn vị chủ quản của hệ thống. Cài đặt thông tin cấu hình gửi email từ email chính của đơn vị.

Lịch sử hoạt động: Theo dõi lịch sử truy cập vào hệ thống của các tài khoản, đảm bảo lưu vết về việc điều chỉnh các thông tin trong hệ thống.

GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

2

Quản lý bài giảng:

- Chức năng cho phép Giáo viên khởi tạo các bài giảng cho học viên học tập. Hệ thống hỗ trợ đa dạng các nội dung bài giảng như: Nội dung, Tài liệu, Video, Scorm, Âm thanh, iframe, Bài kiểm tra, Lớp học tương tác.

- Bài giảng được cấu hình cho phép Học sinh học lần lượt hoặc học tự do. Để đảm bảo chất lượng tiếp thu bài học của Học sinh hệ thống hỗ trợ thêm cấu hình cài đặt điều kiện qua bài của từng nội dung.

- Bài giảng được khởi tạo theo đúng khung chương trình giảng dạy của đơn vị đang sử dụng.

- Hệ thống linh hoạt trong công tác ghi danh Học sinh vào các bài giảng qua lớp học, nhóm Học sinh hoặc theo cá nhân từng Học sinh.

Lớp học tương tác: Chức năng hỗ trợ Giáo viên tạo các lớp học tương tác trực tiếp thông qua zoom hoặc google meet. Hệ thống tự động điểm danh khi truy cập vào lớp học trực tuyến, giúp Giáo viên tiết kiệm thời gian trong công tác giảng dạy.

THI VÀ KIỂM TRA

3

Ngân hàng câu hỏi: Lưu trữ kho dữ liệu câu hỏi của tất cả các môn học tại đơn vị. Câu hỏi sẽ được sử dụng (nhiều lần) cho việc tạo đề thi, đề kiểm tra trong bài giảng, kỳ thi. Hệ thống hỗ trợ 2 dạng câu hỏi đơn và câu hỏi chùm với 10 loại câu hỏi khác nhau: Trắc nghiệm một lựa chọn, trắc nghiệm nhiều lựa chọn, lựa chọn đúng sai, mệnh đề đúng sai, điền khuyết, điền khuyết loại 2, gạch chân, ghép đôi, tự luận. Hệ thống cung cấp cơ chế duyệt câu hỏi đảm bảo tính chính xác của nội dung câu hỏi.

Quản lý kỳ thi: Chức năng cho phép Quản trị tạo ra các kỳ thi đánh giá năng lực của Học sinh. Các kỳ thi được tổ chức theo nhiều quy mô khác nhau từ cấp Sở xuống cấp Trường hoặc tổ chức quy mô nhỏ trong lớp học. Hệ thống hỗ trợ đầy đủ các tiện ích giúp tổ chức kỳ thi nhanh chóng và dễ dàng. Cho phép thi đồng thời với số lượng lớn Học sinh.

Quản lý tổ chức thi: Chức năng cho phép Giáo viên tổ chức các kỳ thi theo ca thi, ghi danh Học sinh vào ca thi, phân quyền giám sát thi cho Giáo viên. Hệ thống linh hoạt trong công tác ghi danh Học sinh vào các ca thi( Ghi danh theo lớp, nhóm, từng Học sinh).

Giám sát thi: Cho phép Giáo viên giám sát các ca thi trực tuyến, kiểm soát hoạt động trong thời gian thi của Học sinh.

GIAO BÀI TẬP VỀ NHÀ

4

Khởi tạo bài tập: Chức năng giúp Giáo viên khởi tạo, giao bài tập về nhà cho Học sinh trên hệ thống. Hệ thống hỗ trợ đa dạng các loại bài tập khác nhau:

- Bài tập trắc nghiệm: Hỗ trợ các dạng bài tập là câu hỏi kiểm tra, Học sinh thực hiện làm bài tập về nhà có thể xem luôn kết quả bài tập, xem trực tiếp kết quả đúng sai của câu hỏi bài tập.

- Bài tập tự luận: Hỗ trợ các câu hỏi bài tập tự luận, Giáo viên có thể tải bài tập từ file word, pdf hoặc nhập trực tiếp thông tin bài tập từ hệ thống. Học sinh làm bài tập có thể tải tập tin từ nhiều định dạng khác nhau để Giáo viên chấm bài, sửa bài tập.

- Gán bài tập cho Học sinh + Chấm điểm bài tập: Cho phép ghi danh Học sinh vào bài tập được giao theo lớp, theo nhóm hoặc từng cá nhân Học sinh. Giáo viên chấm bài, nhận xét khi Học sinh nộp bài tập trên hệ thống.

HỌC SINH THAM GIA HỌC VÀ THI

5

Học trực tuyến: Cho phép Học sinh tham gia học tập trung, trực tuyến tại thời gian thực thông qua zoom, google meet được tích hợp trực tiếp trên hệ thống.

Học tập và làm bài kiểm tra: Học sinh tham gia học các bài giảng trên hệ thống để củng cố kiến thức mọi lúc, mọi nơi khi có kết nối Internet.

Tham gia thi: Học sinh được đánh giá năng lực thông qua các kỳ thi trực tuyến. Học sinh có thể xem được kết quả thi ngay sau khi làm bài thi.

Làm bài tập về nhà: Học sinh có thể làm bài tập về nhà và nộp bài tập trực tuyến cho Giáo viên. Hệ thống cung cấp đa dạng các loại bài tập như: Bài tập trắc nghiệm, bài tập tự luận với đa dạng các định dạng bài tập khác nhau.

Xem lịch sử học tập: Giúp Học sinh xem được quá trình học tập của bản thân, xem chi tiết bài giảng đã học; các kỳ thi đã tham gia; chi tiết kết quả học tập; kết quả thi, kiểm tra của bản thân.

Học theo lộ trình: Mỗi lộ trình học tập được Giáo viên xây dựng theo đúng quy trình giúp Học sinh học theo lộ trình đạt được kết quả tốt nhất trong thời gian ngắn nhất.

TIỆN ÍCH

6

Báo cáo thống kê: Hệ thống cung cấp đa dạng các loại báo cáo: Báo cáo theo thông tin Học sinh, báo cáo bài giảng, báo cáo kỳ thi, báo cáo lớp học tương tác, báo cáo Giáo viên, báo cáo nhóm Học sinh. Cho phép Quản trị in, xuất báo cáo theo nhiều định dạng khác nhau.

APP MOBILE

7

Hỗ trợ học tập trên App mobile, ứng dụng sẵn sàng trên 2 nền tảng IOSAndroid. Ứng dụng đầy đủ các tính năng cho phép Học sinh học tập, thi và kiểm tra, làm bài tập về nhà. Giúp học sinh nhanh chóng nhận được các thông báo mới nhất về bài giảng, bài tập được giao.

 

1.4. Giao diện hệ thống

TỔNG QUAN

QUẢN LÝ BÀI GIẢNG

QUẢN LÝ KỲ THI

GIAO BÀI TẬP VỀ NHÀ

1.5. Hạ tầng triển khai

Hương Việt khuyến nghị cấu hình Hạ tầng cần trang bị để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt nhất với số lượng người sử dụng tương ứng như sau:

STT

Hạng mục

Số lượng truy cập đồng thời tại cùng thời điểm (CCU)
(10% của số lượng HS)

3000

6000

8000

10000

(khoảng 30.000 HS)

(khoảng 60.000 HS)

(khoảng 80.000 HS)

(khoảng 100.000 HS)

1

Webserver

 

 

 

 

Bộ vi xử lý (>= 2.10 GHz)

9

18

24

30

Bộ nhớ RAM (GB)

16

28

36

44

Ổ cứng (GB)

100

100

100

100

2

Manager

       

Bộ vi xử lý (>= 2.10 GHz)

6

12

16

20

Bộ nhớ RAM (GB)

16

28

36

44

Ổ cứng (GB)

100

100

100

100

3

Worker

       

Bộ vi xử lý (>= 2.10 GHz)

18

36

48

60

Bộ nhớ RAM (GB)

20

32

40

48

Ổ cứng (GB)

100

100

100

100

4

Signal

       

Bộ vi xử lý (>= 2.10 GHz)

9

18

24

30

Bộ nhớ RAM (GB)

20

32

40

48

Ổ cứng (GB)

100

100

100

100

5

SQL Server

       

Bộ vi xử lý (>= 2.10 GHz)

12

24

32

40

Bộ nhớ RAM (GB)

16

28

36

44

Ổ cứng

200

350

450

550

6

MongoDB

       

Bộ vi xử lý (>= 2.10 GHz)

9

18

24

30

Bộ nhớ RAM (GB)

20

32

40

48

Ổ cứng (GB)

200

350

450

550

7

File server

       

Bộ vi xử lý (>= 2.10 GHz)

9

18

24

30

Bộ nhớ RAM (GB)

16

28

36

44

Ổ cứng (GB)

4468

8936

11915

14893

8

Convert file

       

Bộ vi xử lý (>= 2.10 GHz)

9

18

24

30

Bộ nhớ RAM (GB)

16

28

36

44

Ổ cứng (GB)

100

100

100

100

9

Question converter

 

 

 

 

Bộ vi xử lý (>= 2.10 GHz)

2

2

2

2

Bộ nhớ RAM (GB)

4

4

4

4

Ổ cứng (GB)

50

50

50

50