Tiếng Việt
Số hóa

Hương Việt Group có năng lực triển khai dịch vụ và công nghệ trong lĩnh vực số hóa trên phạm vi toàn quốc. Bao gồm các dịch vụ chỉnh lý tài liệu, bóc tách tài liệu, scan tài liệu, số hóa tài liệu, số hóa 3D, số hóa vật thể.
Xem chi tiết giải pháp Số hóa tại đây: https://huongvietedm.vn/ 

​​​​​​Hương Việt là một trong số ít các doanh nghiệp của Việt Nam vừa có khả năng  tự số hóa các công nghệ số hóa bóc tách dữ liệu, công nghệ về phần mềm quản lý dữ liệu đạt chuẩn.