Tiếng Việt
Giới thiệu
Company Profile
Giới thiệu công ty
Thành lập Năm 2008
Lĩnh vực hoạt động Sản xuất phần mềm
Năng lực Sản xuất và phân phối phần mềm đóng gói, Phần mềm Trí Việt E-Learning, Phần mềm Test Pro, Phần mềm quản lý ngân hàng đề thi, xây dựng các hệ thống phục vụ quản lý giảng dạy, thi và kiểm tra của ngành giáo dục
Website Huongvietgroup.com