Tiếng Việt
LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VÀ HƯƠNG VIỆT GROUP
Sự kiện Hương Việt 29/07/2023
LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VÀ HƯƠNG VIỆT GROUP
Ngày 24 tháng 07 năm 2023, Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội và Hương Việt Group đã chính thức ký kết THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC. Đây là một cột mốc quan trọng đánh dấu bước đột phá của Hương Việt Group trong việc hợp tác phát triển cùng với những đơn vị hàng đầu về nghiên cứu và đào tạo Công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nhằm đem đến cho người dùng các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, đặc biệt là hệ thống giáo dục trực tuyến Elearning và MOOC.