Tiếng Việt
Sản xuất phần mềm

​​​​​​

Hương Việt có 13 năm hoạt động trong lĩnh vực phần mềm. Trong lĩnh vực sản xuất phần mềm và các dịch vụ liên quan đến phần mềm như tư vấn, thiết kế, phát triển và tích hợp hệ thống.

 

 

Hương Việt có khả năng cung cấp ra thị trường các phần mềm thương mại, phần mềm đóng gói. Hương Việt có năng lực triển khai sản xuất phần mềm theo đơn đặt hàng, sản xuất phần mềm nội bộ cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.