Tiếng Việt
Người Hương Việt

Con người Hương Việt

Với đội ngũ nhân sự trình độ cao, tận tâm và giàu nhiệt huyết trải dài từ Bắc đến Nam, Hương Việt không ngừng tạo ra những bước nhảy vọt cho ngành đào tạo trong thời gian qua. Đồng thời đặt mục tiêu vươn xa hơn, trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trên con đường phát triển của doanh nghiệp và xã hội trong tương lai.

Nguyên tắc hoạt động

Chính trực: Bao gồm 3 cấu thành: Can đảm - Trung thực - Trách nhiệm

Kỷ luật: Là sự tôn trọng và tuân thủ ở mức cao nhất những quy định, quy chế và mệnh lệnh điều hành sản xuất kinh doanh