Tiếng Việt
Hệ thống quản lý các chỉ số phục vụ điều hành phát triển kinh tế - xã hội EDI
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁC CHỈ SỐ PHỤC VỤ ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI EDI
"Chuyển đổi số công tác điều hành"
Hệ thống quản lý các chỉ số phục vụ điều hành phát triển kinh tế - xã hội EDI
 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁC CHỈ SỐ PHỤC VỤ ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI EDI

"CHUYỂN ĐỔI SỐ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH"

---------------------

 
 

I. EDI LÀ GÌ?

Định nghĩa: Hệ thống quản lý chỉ số phát triển kinh tế - xã hội EDI giúp tập hợp, quản lý, đối soát tất cả các chỉ số phản ánh mọi mặt phát triển kinh tế xã hội của một địa phương một cách chính xác, nhanh chóng, dễ dàng và cập nhật; Đồng thời biểu diễn các chỉ số đó dưới dạng các bảng biểu, biểu đồ phân tích xu hướng, báo cáo so sánh quá trình phát triển giữa các kỳ, giúp cho việc nắm bắt thông tin và ra quyết định điều hành của lãnh đạo địa phương trở lên dễ dàng và chính xác

II. MỤC TIÊU XÂY DỰNG HỆ THỐNG

 + Cung cấp công cụ quản lý, tạo lập, tổng hợp báo cáo trực tuyến phục vụ hình thành cơ sở dữ liệu số về kinh tế - xã hội

 + Tập hợp, quản lý, đối soát tất cả các chỉ số phản ánh mọi mặt phát triển kinh tế - xã hội của một địa phương một cách chính xác, nhanh chóng và dễ dàng cập nhật

 + Biểu diễn dữ liệu khoa học, các chỉ số được hiển thị dưới dạng các bảng biểu, biểu đồ phân tích xu hướng, báo cáo so sánh quá trình phát triển giữa các kỳ, giúp cho việc nắm bắt thông tin và ra quyết định điều hành của lãnh đạo địa phương được thực hiện dễ dàng, kịp thời và chính xác

III. TẠI SAO CẦN TRANG BỊ HỆ THỐNG EDI?

1.  Hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số trong công tác quản lý các chỉ số phát triển kinh tế -xã hội.

2. Thu thập, tổng hợp, đồng bộ dữ liệu chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tất cả các ngành, lĩnh vực, các cấp cơ cở.

3. Đáp ứng nhu cầu quản lý, điều hành bằng dữ liệu số.

4. Công khai, minh bạch các chỉ số, dữ liệu báo cáo kế hoạch giữa các đơn vị.

5. Đảm bảo tính kịp thời trong việc ra quyết sách, chính sách thúc đẩy phát triển nền kinh tế - xã hội với dữ liệu luôn sẵn sàng, chính xác, dễ dàng so sánh đối chiếu qua thời gian ( tháng, quý, năm)

IV. LỢI ÍCH

1.Đối với lãnh đạo các cấp

+ Dễ dàng theo dõi tiến độ thực hiện của các đơn vị cơ sở từ đó nắm bắt tình hình phát triển của cấp đơn vị để có thể dễ dàng đưa ra các quyết định điều hành.

+  Xem báo cáo trực tiếp, giảm thời gian chờ đợi tập hợp báo cáo từ cấp dưới.

+ Dữ liệu luôn sẵn sàng khi tham gia bất cứ cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất mà không cần in tài liệu chỉ cần có thiết bị kết nối internet.

2.Đối với cán bộ phòng ban chuyên môn

+ Dễ dàng theo dõi, nắm bắt được các chỉ số của ngành mình phụ trách.

+ Dễ dàng tạo lập kế hoạch, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho đơn vị cơ sở

+ Tiết kiệm thời gian công sức trong quá trình tổng hợp báo cáo và kiểm soát thông tin.

3.Đối với cán bộ đơn vị cơ sở

+ Nhập và gửi báo cáo tiến độ dựa trên kế hoạch được đơn vị chủ quản áp dụng xuống đơn giản, chính xác, nhanh chóng bằng phần mềm.

+ Số liệu cập nhật theo tháng, không còn tình trạng quá tải đối với cán bộ được giao nhiệm vụ tổng hợp báo cáo

V. EDI DÀNH CHO AI?

+ Lãnh đạo địa phương

+ Lãnh đạo và chuyên môn của các phòng ban thuộc UBND cấp Huyện

+ Lãnh đạo và chuyên môn của các phòng ban thuộc UBND cấp Xã

VI. TÍNH NĂNG

 

 

 

 

 

Thu thập dữ liệu báo cáo chỉ số từ các phòng ban, đơn vị cơ sở.

Tổng hợp dữ liệu báo cáo chỉ số tự động nhanh chóng, chính xác.

Tập trung, đồng bộ dữ liệu báo cáo từ các phòng ban, đơn vị cơ sở.

Hình thành lên kho cơ sở dữ liệu chuyên ngành khổng lồ phục vụ báo cáo, thống kê, phân tích số liệu.

------------------------------------

MỘT SỐ GIAO DIỆN SẢN PHẨM

Dashboard quản trị

Quản lý chỉ tiêu

Quản lý kế hoạch

Báo cáo - Thống kê