Tiếng Việt
Hệ thống thi và giao bài tập trực tuyến
Hệ thống thi và giao bài tập trực tuyến
Quản lý tổ chức thi - Chức năng “Kỳ thi” dùng để quản lý các kỳ thi, tạo ra các kì thi trong hệ thống để học viên tham gia thi.
Hệ thống thi và giao bài tập trực tuyến

Một số tính năng của phần mềm

 

 

 

 

Bảo mật

Chống gian lận

Thông báo

Thống kê kết xuất kết quả nhanh, khoa học rõ ràng, minh bạch.

Lợi ích của phần mềm

Quản lý tổ chức thi - Chức năng “Kỳ thi” dùng để quản lý các kỳ thi, tạo ra các kì thi trong hệ thống để học viên tham gia thi.

Trong công tác quản lý

  • Thống nhất quản lý việc kiểm tra đánh giá ở tất cả các trường học và đồng bộ nguồn dữ liệu từ cấp Sở/ Phòng/Trường trong ngành GD&ĐT.
  • Tạo nên tảng cho phép xây dựng kho dữ liệu câu hỏi, ngân hàng đề thi, thư viện bài tập tập trung cho ngành GD&ĐT.
  • Chỉ đạo, phân công, theo dõi giám sát, tổ chức thi hoạt động đúng chức năng và nhiệm vụ.
  • Đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc dạy và học hàng ngày.

Trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ

  • Hệ thống thi và giao bài tập trực tuyến phục vụ cho cấp Tiểu học, cấp THCS và THPT đáp ứng đổi mới công tác đổi mới thi cử theo định hướng cải cách giáo dục.
  • Giúp các giáo viên có công cụ quản lý chất lượng; phục vụ công tác giao bài tập kiểm tra đánh giá thường xuyên, tổ chức thi kiểm tra đánh giá định kỳ chặt chẽ và sát sao, hỗ trợ đánh giá được chất lượng học tập của học sinh cũng để từ đó có những điều chỉnh kịp thời trong chuẩn bị nội dung dạy học cho phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.
  • Tiết kiệm công sức chấm bài, chấm thi, báo cáo điểm thi Do việc tổ chức thi trắc nghiệm sẽ do hệ thống tự chấm bài và xử lý báo cáo điểm thi, bài làm của thí sinh một cách nhanh chóng, khoa học.
  • Thống kê kết quả nhanh, khoa học, rõ ràng , đảm bảo tính chính xác, khách quan.