Tiếng Việt
Phần mềm đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức viên chức CSA 4.0
Phần mềm đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức viên chức CSA 4.0
Phần mềm hỗ trợ quản lý, theo dõi và lưu trữ hồ sơ tài liệu đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức viên chức theo đúng quy định của Nhà nước tại Nghị định 90/2020 NĐ – CP
Phần mềm đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức viên chức CSA 4.0

Một số tính năng của phần mềm

Quản lý mức đánh giá và tiêu chí đánh giá

Quản lý minh chứng

Tự đánh giá (Cán bộ công chức, viên chức)

Đánh giá chéo

 

 

 

 

Đối tượng sử dụng phần mềm

Hỗ trợ quản lý, theo dõi và lưu trữ hồ sơ tài liệu đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức viên chức theo đúng quy định của Nhà nước tại Nghị định 90/2020 NĐ – CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Là phần mềm dành cho Bộ/Ban/Ngành/ Sở; Đơn vị trực thuộc cấp Tỉnh/ Phòng; Đơn vị trực thuộc cấp Quận/ Huyện; Đơn vị trực thuộc cấp Xã/ Phường/ Thị trấn

 

Lợi ích của phần mềm

Đối với Cấp quản lý

 • Dễ dàng, thuận tiện khi xem báo cáo thống kê về tình hình thực hiện đánh giá xếp loại tại các đơn vị
 • Thuận tiện hơn trong việc xem xét, xử lý phiếu đánh giá, có thể thực hiện tại bất kỳ thời gian và địa điểm nào, chỉ cần kết nối Internet.
 • Dễ dàng đo lường kết quả cụ thể thông qua các phiếu đánh giá để thẩm định và đánh giá hiệu suất, chất lượng làm việc của cán bộ giáo viên;
 • Giúp quản lý thành tích của cá nhân hoặc tập thể trở nên trực quan, các cấp quản lý dễ dàng triển khai những chương trình khen ngợi, thưởng, tuyên dương, để động viên, nâng cao tinh thần làm việc của cán bộ giáo viên.
 • Gia tăng tính minh bạch hóa của quá trình đánh giá, xét duyệt khen thưởng theo thành tích cán bộ giáo viên, từ đó cấp quản lý tránh những xung đột không cần thiết, vấn đề liên quan đến thiên vị hay bất công trong các cấp đơn vị trường.
 • Giảm thời gian di chuyển đi lại.
 • Dữ liệu luôn có sẵn trên hệ thống và được lưu trữ qua các năm, hỗ trợ so sánh kết quả đánh giá giữa các năm thuận tiện.
 • Giảm tải hồ sơ giấy tờ cho cả cấp quản lý và các đơn vị. Các form báo cáo, biểu mẫu đánh giá được đồng nhất trên toàn hệ thống.
 • Theo dõi được tất cả các đơn vị trường trên địa bàn tỉnh.

Đối với Cán bộ, công chức, viên chức

 • Các đơn vị chịu sự quản lý thực hiện đánh giá trên hệ thống xử lý thông tin thuận tiện mọi lúc, mọi nơi.
 • Giảm nhân sự phụ trách và tiết giảm thời gian đi lại.
 • Tăng cường ý thức thực hiện đánh giá chất lượng. Đảm bảo được việc đánh giá, cũng đồng nghĩa với việc cải thiện chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trong trường