Tiếng Việt
Phần mềm quản lý ngân hàng đề thi trực tuyến In.test
Phần mềm quản lý ngân hàng đề thi trực tuyến In.test
Hỗ trợ quản lý ngân hàng câu hỏi và ra(đảo) đề thi (xuất đề thi file word).
Phần mềm quản lý ngân hàng đề thi trực tuyến In.test

Một số tính năng của phần mềm

 

 

Quản lý ngân hàng câu hỏi

Ra đề thi

Đối tượng sử dụng phần mềm

In.Test là phần mềm quản lý ngân hàng đề thi trực tuyến số 1 hiện nay, là công cụ hỗ trợ đắc lực trong quá trình kiểm tra, đánh giá và đổi mới thi cử với hệ thống ngân hàng câu hỏi chất lượng. Phần mềm thường dành cho các trường học cấp THPT, THCS, Tiểu học/ Phòng giáo dục/ Sở giáo dục.

 

Ưu điểm sản phẩm

  • Nhập câu hỏi đơn giản (theo form có sẵn)
  • Xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi phong phú, khoa học và chất lượng
  • Đồng bộ chất lượng đề thi giữa các trường
  • Tính bảo mật cao
  • Quản lý và truy xuất dữ liệu dễ dàng
  • Công cụ hỗ trợ đắc lực trong quá trình kiểm tra, đánh giá và đổi mới thi cử
  • Thao tác đơn giản, người sử dụng dễ dàng tạo ra được bộ đề thi theo yêu cầu