Tiếng Việt
Phần mềm quản lý cấp phát thiết bị trường học
Phần mềm quản lý cấp phát thiết bị trường học
Hỗ trợ quản lý các thiết bị trường học như quản lý thông kê tình trạng của thiết bị, quản lý mượn trả, hiệu quả sử dụng thiết bị.
Phần mềm quản lý cấp phát thiết bị trường học

Một số tính năng của phần mềm

 

 

 

Thiết bị

Báo cáo

Thống kê

Đối tượng sử dụng phần mềm

Hỗ trợ quản lý các thiết bị trường học như quản lý thông kê tình trạng của thiết bị, quản lý mượn trả, hiệu quả sử dụng thiết bị hội nghị truyền hình. Đây là phần mềm thường dành cho các trường học cấp THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non /Phòng giáo dục/ Sở giáo dục.

Lợi ích của phần mềm