Tiếng Việt
Phần mềm quản lý lao động trong và ngoài nước
Phần mềm quản lý lao động trong và ngoài nước
Quản lý thông tin người lao động trong nước và lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam. Hỗ trợ quản lý, theo dõi cấp phép, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động.
Phần mềm quản lý lao động trong và ngoài nước

Một số tính năng của phần mềm

 

 

 

Người lao động – Dành cho Sở Lao động thương binh và xã hội

Cấp giấy phép lao động

Báo cáo người lao động

 

 

 

Đối tượng sử dụng phần mềm

Quản lý thông tin người lao động trong nước và lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam. Hỗ trợ quản lý, theo dõi cấp phép, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động. Thường dành cho Bộ/Sở Lao động, Thương binh và Xã Hội; Đơn vị trực thuộc Bộ/Sở Lao động thương binh xã hội; các doanh nghiệp tổ chức.

Lợi ích của phần mềm

Quản lý thông tin người lao động trong nước và lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam. Hỗ trợ quản lý, theo dõi cấp phép, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động.