Tiếng Việt
Phần mềm quản lý tổ chức thi phòng máy Lan.test
Phần mềm quản lý tổ chức thi phòng máy Lan.test
Hỗ trợ Tổ chức thi phòng máy mạng LAN, giám sát thi phòng máy sử dụng máy tính.
Phần mềm quản lý tổ chức thi phòng máy Lan.test

Một số tính năng của phần mềm

 

 

 

 

Quản trị hệ thống

 

Quản lý kỳ thi

 

Quản lý tổ chức thi

 

Báo cáo thống kê

 

Đối tượng sử dụng phần mềm

Lan.Test là phần mềm tổ chức thi phòng máy khép kín từ khâu làm đề, tổ chức thi đến tổng hợp báo cáo. Hệ thống đảm bảo được tính bảo mật của kỳ thi, mang đến kết quả học tập công bằng và chính xác nhất. Đây là phần mềm dành cho các trường học cấp THPT, THCS, Tiểu học / Phòng giáo dục/ Sở giáo dục

Ưu điểm sản phẩm

  • Đổi mới phương pháp tổ chức thi
  • Tiết kiệm thời gian, chi phí tổ chức thi
  • Nâng cao tính bảo mật cho những kỳ thi quan trọng
  • Khai thác hiệu quả ngân hàng câu hỏi
  • Đánh giá kết quả học tập chính xác, công bằng
  • Tổng hợp báo cáo nhanh chóng và chính xác ngay sau kỳ thi
  • Khắc phục một số hạn chế của phương pháp thi truyền thống