Tiếng Việt
Phần mềm quản lý tuyển sinh đầu cấp trực tuyến
Phần mềm quản lý tuyển sinh đầu cấp trực tuyến
Hỗ trợ quản lý tuyển sinh đầu cấp ở tất cả các trường học và đồng bộ nguồn dữ liệu từ cấp Sở/ Phòng/Trường trong ngành GD&ĐT.
Phần mềm quản lý tuyển sinh đầu cấp trực tuyến

Tính năng của phần mềm

Quản lý kỳ tuyển sinh

Tiêu chí đánh giá

Đối tượng ưu tiên

Báo cáo

Đối tượng sử dụng phần mềm

Hỗ trợ quản lý tuyển sinh đầu cấp ở tất cả các trường học và đồng bộ nguồn dữ liệu từ cấp Sở/ Phòng/Trường trong ngành GD&ĐT. Là phần mềm dành cho: Các trường học cấp THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non /Phòng giáo dục/ Sở giáo dục.

Lợi ích của phần mềm

Phần mềm quản lý tuyển sinh được nghiên cứu và phát triển nhằm mang đến giải pháp hội nghị truyền hình giúp các đơn vị đào tạo quản lý tổng thể thông tin của thí sinh, từ khi bắt đầu nộp hồ sơ cho đến khi có kết quả tuyển sinh và tiến hành làm thủ tục nhập học.

Website: https://hdhaihung.com/hoi-nghi-truyen-hinh/

Sở/Phòng GD&ĐT:

 • Dễ dàng nắm bắt thông tin tình hình tuyển sinh thông qua số liệu thống kê tuyển sinh được cập nhật tức thời trên hệ thống
 • Theo dõi được lịch sử quá trình xử lý hồ sơ
 • Dữ liệu được đồng bộ giúp công tác tuyển sinh một cách liên thông
 • Góp phần tăng tính công khai, minh bạch trong giáo dục, dễ dàng quản lý phân luồng học sinh.

Trường: 

 • Hỗ trợ việc xác minh kiểm tra hồ sơ được chính xác

 • Truyền thông được thông tin tuyển sinh đến với học sinh phụ huynh, tiết kiệm thời gian làm việc với phụ huynh học sinh.

 • Kiểm soát được tình hình xử lý hồ sơ tuyển sinh của trường.

 • Tổng hợp xử lý báo cáo nhanh chóng, chính xác.

Phụ huynh và học sinh: 

 • Nắm được thông tin tuyển sinh của các trường để lựa chọn trường vừa sức.

 • Biết trường đúng tuyến để lựa chọn đăng ký cho con em mình.

 • Giảm thiểu thời gian đi lại, công sức trong quá trình làm thủ tục đăng ký tuyển sinh.

 • Theo dõi được quá trình xử lý hồ sơ đăng ký để kịp thời điều chỉnh.