Tiếng Việt
Phần mềm quản lý văn bằng chứng chỉ
Phần mềm quản lý văn bằng chứng chỉ
Hỗ trợ cấp và quản lý văn bằng chứng chỉ, đăng ký và cấp bản sao văn bằng chứng chỉ trực tuyến. Hỗ trợ tìm kiếm tra cứu văn bằng chứng chỉ.
Phần mềm quản lý văn bằng chứng chỉ

Một số tính năng của phần mềm

Danh mục tốt nghiệp

Quản lý phôi bằng

Quản lý học sinh tốt nghiệp

Trang tra cứu thông tin

Đối tượng sử dụng phần mềm

Phần mềm Quản lý và cấp phát văn bằng chứng chỉ được nghiên cứu và phát triển với mục đích hỗ trợ các tổ chức, đơn vị quản lý các văn bằng chứng chỉ đơn giản và hiệu quả hơn. Thường được sử dụng tại các trường học cấp THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non / Phòng giáo dục/ Sở giáo dục.

 

Lợi ích của phần mềm

- Hỗ trợ việc cấp và quản lý văn bằng chứng chỉ của các đơn vị.

- Cập nhật, tìm kiếm, thống kê số liệu quản lý một cách nhanh chóng, chính xác.

- Hỗ trợ cung cấp đủ thông tin và hỗ trợ tra cứu tìm kiếm văn bằng chứng chỉ phục vụ nhu cầu thẩm định, xác minh cho các nhà tuyển dụng chống việc sử dụng văn bằng chứng chỉ giả

- Quản lý dữ liệu các văn bằng chứng chỉ, kiểm tra và trích xuất thông tin dễ dàng